Ta strona korzysta z plików cookie

Korzystamy z danych lub plików cookies w Twojej przeglądarce, w celu personalizacji i poprawy wygody korzystania z naszej strony, analizy aktywności na stronie co pomaga wspierać nasze działania marketingowe i sprzedażowe, wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o informacje na temat Twoich zainteresowań (obejmujące Twoją aktywność na naszej stronie lub w innych witrynach) oraz Twojej lokalizacji. Poniżej możesz zmienić ustawienia przeglądarki, by blokować niektóre lub wszystkie pliki cookie.

Zapisz wybór Zatwierdź wszystko

Projekty Unijne

Do przeglądania strony użyj pionowej orientacji ekranu.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach:

Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,

Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Opracowanie receptury oraz technologii produkcji pierników z dodatkiem alkoholu na etapie leżakowania.

CELE I EFEKTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA


Celem projektu jest opracowanie receptury oraz technologii produkcji pierników z dodatkiem alkoholu na etapie leżakowania. 

Efektem realizacji projektu będzie technologia produkcji gotowa do wprowadzenia w obrębie zakładu produkcyjnego. 

Opracowanie technologii pozwoli na wprowadzenie nowego produktu na rynek. 

Realizacja projektu pozwoli na zakup niezbędnych urządzeń, zakup surowców zlecenie badań zewnętrznych oraz w efekcie uzyskanie technologii produkcji. 

Pozwoli to na zrealizowanie prac badawczo rozwojowych w obrębie opracowania nowej technologii.
Manufaktura czekolady. Opracowanie produkcji czekolad ręcznie przygotowywanych z wykorzystaniem różnego rodzaju surowców.

CELE I EFEKTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA


Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji czekolad ręcznie przygotowywanych z wykorzystaniem różnego rodzaju surowców. 

Efektem realizacji projektu będzie technologia produkcji gotowa do wprowadzenia w obrębie zakładu produkcyjnego. 

Opracowanie technologii ręcznego wytwarzania czekolady pozwoli na wprowadzenie nowego produktu na rynek. 

Realizacja projektu pozwoli na zakup niezbędnych urządzeń, zakup surowców zlecenie badań zewnętrznych oraz w efekcie uzyskanie technologii produkcji. 

Pozwoli to na zrealizowanie prac badawczo rozwojowych w obrębie opracowania nowej technologii
Opracowanie receptury oraz technologii produkcji kremu do wafli oraz pierników wzbogaconych o witaminy D i K..


CELE I EFEKTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA


Celem projektu jest opracowanie receptury oraz technologii produkcji kremu do wafli i pierników z dodatkiem witamin D i K. Efektem realizacji projektu będzie technologia produkcji gotowa do wprowadzenia w obrębie zakładu produkcyjnego. 

Opracowanie technologii pozwoli na wprowadzenie nowego produktu na rynek. 

Realizacja projekt pozwoli na zakup niezbędnych urządzeń, zakup surowców zlecenie badań zewnętrznych oraz w efekcie uzyskanie technologii produkcji. 

Pozwoli to na zrealizowanie prac badawczo rozwojowych w obrębie opracowania nowej technologii.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR):

Oś Priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,

Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne


Wdrożenie innowacyjnej metody produkcji wyrobów nadziewanych.


CELE I EFEKTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA


Celem projektu jest wprowadzenie nowego rodzaju pierników nadziewanych.